logga_signatur_mail

Vad är PR?

PR- public relations handlar om din relation till din publik d.v.s. din omvärld.
Att vårda ditt varumärkes relation till omvärlden och framförallt din målgrupp.

För att lyckas med att stärka ditt varumärke genom PR så krävs det tid, engagemang och planering, att du gör en strategi och en plan som du sedan kan arbeta utifrån.
Du måste väcka intresse, skapa engagemang och bygga upp ett förtroende. Därför används idag ofta sociala medier både genom egna och andras kanaler (genom influencers) eller om möjligt bli omskriven i tex en tidningsartikel eller bli omtalad på tv.
Folk har mer förtroende för vad som står i  t.ex.en artikel än i en annons, just därför stärks varumärket mer genom PR än traditionell reklam, och just därför blir PR så viktigt.

Så hur ska man gå till väga för att stärka sitt varumärke genom PR?

 • Ta reda på vilken målgrupp  du har eller vill ha (titta igenom dina kundkonton, medlemslistor, gör enkäter ).
 • Ta reda på så mycket som möjligt om din målgrupp, därefter är det lättare att anpassa ditt PR arbete och vilken vinkel tex nyheter ska ha.
 •  Lägg upp en strategi för hur, vart och när du ska nå dem och tilltala dem.
 • Om du vet var din målgrupp finns, rent fysiskt eller digitalt- då är det där du ska lägga krutet i din PR.
 • Starta upp någon  social media kanal för att sprida dina budskap (välj en kanal som din målgrupp använder).
 • Se till att ditt företag har ledord som genomsyrar hela din verksamhet, allt från hemsida, sociala medier, reklam och personal/service, det underlättar arbetet enormt.
 • Förvänta dig inte, eller ha som mål att tilltala alla. Satsa på att hitta just din målgrupp, och bearbeta och skapa information som tilltalar dem.
 • Ta kontakt med tex journalister och influencers, men du måste bygga upp en god kontakt för att få dem att bara lyssna på dig, och det tar tid. Det krävs tålamod och engagemang.
 • Var intressant, berätta tex historien bakom ditt företag, eller personal.
 • Var noga i din kommunikation. Var öppen, lämna inga frågetecken (generellt) och tänk på språket. Skriv och tilltala på det sätt som målgruppen förväntar sig, samtidigt som du utmanar och väcker intresse. Det är en fin balansgång.
 • Skapa nyheter om vad som händer i företaget, ny personal, samarbeten osv- försök att förankra detta med statistik och med anknytning till vad som händer i omvärden. Skriv ett pressmeddelande och skicka ut till relevant press och sprid även i dina egna olika kanaler.
 • Skapa aktiviteter som engagerar många, tex välgörenhet. Men det måste vara med hjärtat, annars blir det genomskinligt.
 • Gör en ordentlig strategi och plan för ett år framöver, det är rimligt. Ha den alltid framme, och arbeta utifrån den, även om plötsliga idéer dyker upp med tanke på vad som händer i omvärlden som man också ska ta hänsyn till och ha utrymme för. 

PR flyter lätt ihop med marknadsföring och det finns olika sätt att synas på, men jag rekommenderar att en god relation till kunden är nr 1, vilket blir både PR och marknadsföring. Genom att skapa ett värde för kunden så stärker du din PR.

Vet du vad kunden vill ha? Kan du ge dem det + något som de inte förväntat sig? Då är du i hamn. Sen gäller det att hålla kontakten, det är det svåra. Att få dem komma tillbaka, rekommendera dig för andra och kanske till och med engagera sig. Då kan t.ex. kundklubbar och event vara ett bra verktyg.
Ett bra event som kan bygga på välgörenhet kan bli bra PR, både innan och efter. Det är dock viktigt att tänka på sin kommunikation och att tänka på detaljerna, för de kommer sedan skapa helheten.
Som sagt, det krävs både arbete, tålamod, tid och resurser för att skapa bra PR, men det är värt det. Ditt företag kommer bli starkare, överleva lättare och vinsten kommer öka.