logga_signatur_mail

Svenskars konsumtionsvanor


Handelns utveckling har en positiv påverkan på Sveriges BNP, men konsumtionen har en negativ påverkan på naturens resurser. Enligt en undersökning av WWF så är Sverige tillsammans med USA, Kuwait och Australien de länder som gör störst påverkan på naturen genom sin konsumtion.
Läs deras rapport här.

I en annan rapport som ges ut av Centrum för Konsumtionsvetenskap (CFK), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där de sammanställt statistik över den svenska privat konsumtionen så kan vi återigen se att svenskarnas konsumtion bara ökar från år till år.

T.ex. så var de svenska hushållens totala inköp av t.ex. möbler, hushållsartiklar och underhåll 97 miljarder kronor 2015. Cirka hälften av denna kategori utgörs av inredningskonsumtion (dvs. möbler, belysning, tavlor, mattor och hushållstextilier).

 
En svensk konsument:

  • Handlar via internet ca 14 ggr/år, det är dubbelt så många gånger som år 2005.
  • Donerar pengar till hjälporganisationer 8 ggr/år, vilket också är en fördubbling mot 2005.
  • Besöker en restaurang eller pub kvällstid ca 1 ggr/månad.
  • Handlar kravmärkt mat nästan varje vecka.
  • Köper på second hand en gång i kvartalet.
  • Köper en present varannan månad.
  • Spelar mindre spel om pengar.
  • Handlar mindre alkohol och tobak.

 
En annan del som är intressant i rapporten är att tjänstemarknader upplevs som mer problematiska än varumarknader. De tjänster som upplevs problematiska är de som tidigare varit reglerade (exempelvis telekommunikation, försäkringar, banker) och/eller där informationen är skev mellan säljare och köpare (exempelvis bank och finanstjänster, försäkringar, hantverkare, bil verkstäder, fastighetsmäklare och begagnade bilar).

I Sverige liksom i de flesta andra länder pågår en hållbarhetsdebatt, bland annat med utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål. Att genomsnittsvensken skänker mer pengar till hjälporganisationer, handlar mer på second-hand och allt oftare köper kravmärkt mat, ligger i linje med FN:s mål om hållbar konsumtion och global rättvisa. Att konsumtionen ökar från år till år och inom i stort sett alla konsumtionsområden kan emellertid ifrågasättas utifrån dessa globala hållbarhetsmål.
Läs hela rapporten från CFK  här .

Hur ska man som företagare ta till sig den här informationen, och hur kan man ha nytta av den? Vilka nya trender spås påverka konsumenterna och deras beteende? Om detta kan ni läsa i nästa blogginlägg som kommer den 20 mars.
 
.